TOPPERS X
TOPPERS 2022-2023

RICHA ADHIKARI
97.2%

IKNOOR KAUR
95.8%

SHIV YADAV
93%

SHREYAS RAWAT
93%

CHANDRA SHEKHAR
92.8%

DEEPAK YADAV
92.2%

ASHMIT SINGH SAGGU
92%

AYUSH CHAUHAN
92%

AYUSH SAINI
92%

ARUN PATEL
91.4%

ARCHISA TYAGI
90.8%

AYUSH NEGI
90.8%

SHIVAIN GOYAL
90.8%

VRATA ARORA
VRATA ARORA
TOPPERS 2021-2022
TOPPERS 2020-2021
TOPPERS 2019 - 2020
TOPPERS 2018 - 2019
TOPPERS 2017 - 2018
TOPPERS 2016 - 2017
TOPPERS 2015 - 2016